Ürünler

Toprak Altı Anotlar

Korozyon, metalin içinde bulunduğu ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyona girerek metalik özelliklerini kaybetmesidir.

Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp, normal şartlar altında bile korozyona uğrayabilir. Doğalgaz Boru Hatları, İçme Suyu Boru Hatları, Petrol Boru Hatları, Akaryakıt Lpg ve Su Tanklarının katodik korumasında kullanılır.

Magnezyum Anot üretimi ve kullanımı tamamen mühendislik gerektiren bir konudur. Magnezyum Anotların imali sırasında kullanılan malzemelerin kalitesizliği anot ömrünü etkilemektedir.

Firmamız üretim esnasında kullanılan malzemelerin kalitesini devamlı olarak kontrol etmekte ve ürettiği Magnezyum Anotları devamlı olarak teste tabi tutmaktadır.

TSE standardında bulunan Anot Ömür Testi Anot kalitesi hakkında en doğru bilgiyi vermekte olup Standardına göre üretilmeyen anotların ömrü kısa olmakta ve tesisatı korumamaktadır.

Ma AĞIRLIK (%) Yüksek Potansiyelli Magnezyum Anot AZ63 Yüksek Potansiyelli Magnezyum Anot AZ63
Element DIN 12438 TS 9234 TS 9234
Alüminyum 0.01 % max 0.05 % max 5,3 – 6,7
Çinko 0.05 % max 0.03 % max 2,5 – 3,5
Manganez 0.5 – 1.3 0.5 – 1.5 0,25 – 0,40
Silisyum 0.05 % max 0.05 % max 0.3 % max
Bakır 0.02 % max 0.02 % max 0.08 % max
Demir 0.02 % max 0.03 % max 0.03 % max
Nikel 0.001 % max 0.002 % max 0.003 % max
Diğer Herbiri 0.05 % max - -
Magnezyum Kalan Kalan Kalan
Magnezyum Anotların Elektro Kimyasal Özellikleri

Yer altı borularında kullanılan magnezyum anotlarda jips dediğimiz bir dolgu yatağı bulunur. Anot bir kablo yardımıyla korunması istenen metal boruya bağlanır. Boru hatlarında güvenlik önemli olduğu için anotlar belli aralıklarla bir ölçü kutusuna bağlıdır ve periyodik olarak kontrol edilirler.

Özellik Teorik Gerçek
Akım Kapasitesi A.h/Kg 2200 1323,75
Anot Yıpranması Kg/A.yıl 7 6,62
Anot Potansiyeli Cu/CuSo4 1,5-1,7 1,75
Anot yatağı dolgu malzemesi Tip A Tip B
Akım Kapasitesi A.h/Kg 70-75 25-30
Anot Yıpranması Kg/A.yıl 20-25 40-50
Anot Potansiyeli Cu/CuSo4 5-10 25-30
Elektrik Özgül Direnci 50-100 25-50