Ürünler

Alüminyum Anot

Korozyon, metalin içinde bulunduğu ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyona girerek metalik özelliklerini kaybetmesidir.

Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp, normal şartlar altında bile korozyona uğrayabilir.

Alüminyum anotların kimyasal bileşimi anot performansı üzerindeki en önemli etkendir.

Farklı bileşimlere sahip Alüminyum anotlar mevcuttur. En fazla kullanılan alaşımlı indiyum ilaveli olandır.

İndiyum ilavesi ile anot yüzeyindeki pasif tabaka çözünerek tekrar anot olarak görev yapmaktadır.

Müşterilerin talepleri doğrultusunda, gereksinimi karşılayacak en etkin bileşimdeki anotların imalatını yapmaktayız.